Цветовете на живота

Прочит: Битие 9:12-17

 

„… поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет между Мен и земята.“

(Битие 9:13)

 

След силния дъжд слънцето започна да се показва през облаците и грейна красива дъга.

В Битие четем за потопа, който покри земята. Само семейството на Ной и избрани животни се спасиха в ковчега, който Бог му каза да построи. Когато водите се оттеглиха, изгря дъга, която беше символ на Божието обещание да пази всичко живо по земята.

Облаците на загубата, болестта, депресията и самотата могат да помрачат живота ни. Може да се почувстваме далеч от Божията любов. Но както дъгата изгря сред мрачните облаци, понякога виждаме изпълнението на Божите обещания по-ярко, когато около нас е мрачно. Дори в най-трудните моменти Бог е с нас и ще върне в живота ни радостта и надеждата.

 

Молитва: Господи, каквито и да са обстоятелствата в живота ни, бъди с нас днес и ни покажи Своята любов и милост. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма да забравя обещанието, което Бог даде на цялата земя.

Ан Расмусен (Англия)

 

Да се молим: ДА ЗАБЕЛЯЗВАМЕ ЗНАЦИТЕ НА БОЖИЯТА МИЛОСТ.