Ценни приятелства

Прочит: Ефесяни 5:19-21

 

„Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“

(Матей 18:20)

 

През 2009 г. с приятелката ми Мишел имахме възможността да участваме в програмата „Пътят към Емаус“. Това е преживяване, което включва общностно изграждане, богослужение, изучаване на словото. Когато се прибрахме, не искахме да губим близкото общение и затова с нея започнахме да се събираме веднъж седмично. Изучавахме различни книги и други материали, докато закусвахме и пиехме кафе.

Осем години по-късно Мишел се премести в друга страна. Аз се притесних, че традицията, която си бяхме изградили, няма да продължи. Винаги съм разбирала Матей 18:20 като призив на Исус да се виждаме на живо. Но онлайн срещите ни с моята приятелка ме убедиха, че не е нужно да си в една стая с някого, за да общуваш с него и Бог да е с вас. Нужно е само сърцата и умовете ви да са заедно.

Макар вече да не можем да закусваме на една маса, с Мишел продължаваме да споделяме за живота си и да се насърчаваме с „Духовна манна“, с песни и с книги. Много ценя това наше приятелство.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за дара на приятелството с християни. Благославяй тези, които се радват на такива приятели, а при тези, които все още нямат, изпрати правилните хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Вярата ми става по-силна чрез вярата на другите.

Ивет Уор Бонет (Вашингтон, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО УЧАСТВАТ В НАСЪРЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ.