Четвърти адвент

Четвърти адвент

Прочит: Лука 1:26-38

 

„Защото за Бога няма нищо невъзможно.“

(Лука 1:37)

 

„Невъзможно е.“ Със сигурност тази мисъл мина през ума на Мария, когато ангелът ѝ съобщи за Божия план. Но той потвърди чудото, като разказа за друго подобно – Елисавета вече беше в старините си, а шести месец носеше дете. От биологична гледна точка, двете зачевания бяха чудо. Но те разкриват истината, която се съдържа и в посланието на ангела: „За Бога няма нищо невъзможно“.

Докато мислех върху тази история, забелязах, че има три неща, които са предпоставка за това невъзможното да стане възможно. Библията ни казва, че Мария е смирена. Второ, тя получава сила от Всевишния. Невъзможното не се дължи на нейните човешки възможности. И трето, тя повярва на думите на ангела и на Божието обещание.

Затова следващия път, когато Бог ни призове да извършим нещо, което ни се струва невъзможно, нека не се страхуваме. Нека по примера на Мария приемем смирено Божията сила и с вяра да Му се посветим. Всемогъщият се радва, че може с нас, в нас и чрез нас да извърши нещо невъзможно.

 

Молитва: Отче, помагай ни по примера на Мария да Ти се доверяваме. Използвай ни за изпълнението на Твоите обещания – дори когато това ни изглежда невъзможно. Амин.

 

Мисъл за деня: Всичко е възможно за Бога.

Джо ди Франческо (Канада)

 

Да се молим за: БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ.