Човекът пред теб

Прочит: Йоан 8:1-11

 

„Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.“

(2 Петр. 3:9)

 

Когато се преместих в голямо столично предградие, започнах да се притеснявам от историите, които се носеха за престъпността в района. Четях новини за въоръжени грабежи, нападение над деца, кражби от товарни камиони. Първата ми реакция беше да се моля за пострадалите. Можех да си представя страха, мъката и гнева на тези хора. Но колкото повече слушах лоши новини, толкова повече се притеснявах за извършителите. Питах се какви обстоятелства могат да накарат човек да поеме по този път.

Третата глава на Второто послание на Петър ми напомня, че Бог е бил търпелив към моите грешки и иска всички хора да се покаят. Сега чувствам желание да се моля не само за жертвите на престъпления, но и за хората, които ги извършват. Освен това се замислям как проявявам Божията любов и прошка към хората, с които се срещам всеки ден. В църквата ни учат „да обичаме човека пред себе си“. Това означава да приемаме хората, без да ги съдим. Опитвам се да не забравям това, когато срещна някого, чиито действия не разбирам. Моля се Бог да ми помогне да го обичам, както Той го обича.

 

Молитва: Исусе, Който прощаваш, помагай ни да обичаме и да се молим за хората, чиито действия не разбираме. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус обича всеки човек.

Бевърли Маршал-Гудъл (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ И ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.