Шумен свят

Прочит: 3 Царе 19:9-12

 

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“

(Псалм 46:10)

 

От момента, в който се събудим, до момента, в който заспим, сме подложени на хиляди шумове. Алармата сутрин, първите новини, трафикът, радиото. Непрестанно получаваме известия на компютъра или телефона. Вниманието ни е постоянно ангажирано. Шумовете изпълват слуха и ума ни. Често си казвам: „Не мога да чуя мислите си!“.

За съжаление, не само себе си не мога да чуя, но и Бога. Псалм 46:10 ни казва, че ако искаме да почувстваме напълно, че Бог държи в ръката Си нашия живот, трябва да замълчим и да се успокоим. Това може да стане просто като решим в определен ден да не пускаме телевизора, радиото или компютъра, след като прочетем нещо от Библията. Може да се молим по пътя към работа, вместо да слушаме радио. Моментите на спокойствие и размисъл ни дават възможност да се вслушаме в Божия глас. Понякога може да го чуем силен и непреклонен, но най-често Бог ни говори в тишината, с нашепването на Святия Дух. А този звук не бихме искали да пропуснем.

 

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да се успокоим сред целия шум на ежедневието, за да чуем ясно Твоя глас. Амин.

 

Мисъл за деня: В тишината мога да чуя Божия глас.

Лори Хечър (Южна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ЧУВАТ БОЖИЯ ГЛАС.