Ще простя

Прочит: Йоан 8:2-11

 

„… Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус каза: И Аз не те осъждам; иди си, отсега нататък не съгрешавай вече.“

(Йоан 8:10-11)

 

Скоро открих университетската си квартира преобърната. Столовете бяха разпилени, навсякъде имаше счупени яйца, а по пода – тоалетна хартия. Бях бесен. Разказах на всички какво се е случило и нямах търпение да открия човека, който го беше сторил. За щастие, това ми отне достатъчно време, за да ми се прочисти главата и да си спомня историята от Йоан 8.

Макар че жената, за която се разказва, беше съгрешила, Исус предизвика фарисеите, като им каза: „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея“ (Йоан 8:7). Исус знаеше, че всички сме грешни, и избра да ѝ прости, вместо да я засрами още повече или да я накаже. Това е любов, това е прошка, това е Богът, Когото следваме.

Хората, които постъпиха толкова зле с мен, бяха съгрешили, но не беше моя работа да ги осъждам. Ако искам да съм като Христос, трябва да прощавам, когато са ме наранили. Трябва да простя, защото първо Исус го стори.

 

Молитва: Боже, помогни ни да сме Ти верни и да прощаваме. Помогни ни сърцата ни да искат прошката за тези, които са ни наранили. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще следвам Христовите заповеди и ще простя на своите врагове.

Матю Холдън (Индиана, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е СЪГРЕШИЛ СПРЯМО НАС.