Яж си зеленчуците

Прочит: Йоан 14:15-21

 

„Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“

(Йоан 14:23)

 

Дъщеря ми не обича да яде зеленчуци. Постоянният ми аргумент – че те са полезни за здравето ѝ – изобщо не работи. За моя изненада, една вечер тя изяде всички зеленчуци, които бях сготвила. Когато я попитах защо, ми отговори, че искала да ме зарадва. Докато се наслаждавахме заедно на вечерята, с дъщеря ми осъзнахме, че Бог ни учи на нещо.

Тя ме обича и иска да ме зарадва. Мисля, че това е така и в отношенията ни с Бога. Ако Го обичаме и искаме да Го зарадваме, ние се покоряваме на Неговите заповеди и така правим най-доброто за себе си. Както аз искам дъщеря ми да се храни здравословно, така и Господ иска да сме Му покорни, за да израстваме по образа на Христос.

 

Молитва: Боже, помогни ни да Те прославяме и да Те обичаме, като правим това, което си ни заповядал. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Проявявам любовта си към Бога, като следвам Неговите заповеди.

Леи Као Гарсия-Боут (Малайзия)

 

Да се молим за: МАЙКИТЕ И ДЪЩЕРИТЕ.