10 000 причини

Прочит: Псалм 126:1-6

„Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.“
(Псалм 103:1-2)

Един ден чух песен, в която се казваше, че имаме 10 000 причини да прославяме Бога. Замислих се дали това се отнася и за мен. Започнах да изброявам своите причини: от това, че съм се събудил сутринта, до това, което имам – съпругата, децата, родителите, братята и сестрите. Замислих се за къщите, в които съм живял, за дрехите, за всичко, което е правело живота ми толкова хубав. Всеки ден е изпълнен с поне няколко от всички тези благословения.
Реших да направя относително точна сметка. За 39 години Бог ми е дарил възможността да се събудя 14 235 дена. Само това са много повече от 10 000 причини за благодарност! Към тях прибавям и годините от брака, както и тези, които съм прекарал с моите родители. Освен това включвам в сметката и дните без инциденти, дните с моите деца, тези с най-добрия ми приятел, с останалите ми роднини… Резултатът многократно надхвърля 10 000! Господ е милостив всеки ден и всеки ден Му дължа хвала.

Молитва: О, Боже, помогни ни да виждаме всеки ден като благословение от Теб и да Те прославяме през целия си живот. Амин.

Мисъл за деня: За кои нови благословения от Бога мога да съм благодарен днес?
Касиус Ру (Южна Каролина)

Да се молим: ДА ВИЖДАМЕ БОЖИЯТА ДОБРОТА ВСЕКИ ДЕН.

Остави коментар

Live Reply