Да посеем семената

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58

„… вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне.“
(Йоан 4:37)

Госпожица Милдред, някогашната ми неделна учителка, винаги е заемала специално място в моето сърце. Никога няма да забравя нейните уроци и християнския ѝ пример.
Наскоро имах радостта да я срещна, след като не се бяхме виждали от 25 години. „Никога не съм знаела дали учениците ми ще приемат в сърцата си нещата, на които ги уча – ми сподели тя, когато ѝ разказах, че съм посветила живота си на Христос. – Спомням си как повечето гледаха през прозореца или в часовника си в очакване урокът да свърши. Но сега се чувствам възнаградена, защото виждам, че поне едно от семената, които съм посяла, е пуснало корен.“
Често посяваме семената на благовестието със своите постъпки, без да знаем дали това ще има резултат в бъдеще. Също като госпожица Милдред, понякога може да си мислим, че си губим времето. След разговора с нея аз осъзнах, че не винаги знаем какъв ще е ефектът от добрите ни дела, и въпреки това сме призовани да следваме с вяра Христовия пример и да посяваме добрите семена. Той ще има грижата за останалото!

Молитва: Боже, дай ни щедри и верни сърца, за да благославяме хората чрез своите думи и дела. Амин.

Мисъл за деня: Какви семена на вярата мога да посея днес?
Моника Андерман (Ню Йорк)

Да се молим за: НЕДЕЛНИТЕ УЧИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply