Прочит: Матей 22:34-40

„Да възлюбиш ближния си, както себе си.“
(Матей 22:39)

През 2015 г. университетският ни футболен отбор претърпя сериозна загуба в края на сезона. Това ни се отрази много обезсърчаващо. Когато се прибрахме в хотела вечерта, по телевизията говореха за бомбен атентат в Париж и пускаха кадри от трагедията. Това ме накара да се замисля кое е истински важното.
През следващите дни слушах много коментари против приемането на бежанци от Сирия в САЩ. Една вечер говорихме с мама по този въпрос и тя ми каза, че ако искам да следвам примера на Исус, трябва да мога да обичам хората, които е трудно да бъдат обичани. Тя отвори Библията на Матей 22 и ми прочете следните думи: „Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“.
Забелязах, че тук не става дума за това кой е наш ближен. Колкото и трудно да ни се струва, ако искаме да следваме примера на Исус Христос, не можем да обръщаме гръб на бежанците, които бягат за своя живот.

Молитва: Боже, давай ни смелост да работим за мир и да имаме милост към всички. Амин.

Мисъл за деня: Да показваме Христовата любов, означава никога да не обръщаме гръб на хората в нужда.
Алекс Хек (Северна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО БЯГАТ ОТ СВОЯТА РОДИНА ЗАРАДИ НЯКАКВА ЗАПЛАХА.

Остави коментар

Live Reply