Прочит: Матей 6:25-34

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“
(Римляни 8:28)

Преди известно време, докато съпругът ми лежеше в болницата, погледнах през прозореца на неговата стая, и видях на алеята в двора боклук по земята. Помислих си: „Всичко изглежда хаотично и разхвърляно“. Но погледът ме се спря и на друго – птиците се хранеха от хранителните остатъци, които бяха изхвърлени, а точно зад тях имаше цяла цветна градина. Това, което аз намирах за грозна гледка, беше полезно за птиците. Припомних си, че дори в хаоса и разрушението Бог дава надежда. Никой не обича боклука, но докато гледах онези отпадъци, аз осъзнах, че даже във време на изпитания Господ не спира да се грижи за нас и да ни подкрепя.
По време на това боледуване ние бяхме благословени от молитвите и думите на насърчение от нашите братя и сестри. Те ни носеха храна в болницата и оставаха при съпруга ми, докато аз си почина и обърна внимание на децата си. Във време на изпитание приятелите ни християни ни възвръщаха надеждата и бяха част от изцелението.

Молитва: Любящи Боже, нека Твоят Свят Дух ни дава мир в моментите на изпитание. Амин.

Мисъл за деня: Бог дарява надежда дори сред разрушението.
Стефани Санчес-Белен (Пуерто Рико)

Да се молим за: ХОРАТА, НАСТАНЕНИ В БОЛНИЦА.

Остави коментар

Live Reply