Прочит: 1 Йоан 1:8-2:2

„… Казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми.“
(Псалм 32:5)

Огледах се и се запитах какво беше довело всички тези хора в залата, за да участват в дискусията за цар Давид. Някои бяха водачи, като него. Други – добри музиканти, като Давид. Питах се дали някой не пише стихове, като псалмопевеца. Мислено се възхищавах на дарбите, които Давид имаше от Бога, и си представях колко хубаво щеше да бъде, ако и аз бях толкова талантлива. Чувствах, че нямам нищо общо с него. Но след 13-седмичното изучаване на тази библейска фигура бях на друго мнение. Научих, че въпреки всички таланти, които имаше, Давид понякога вземаше грешни решения, също като мен. Въпреки това царят осъзнаваше грешките, поемаше своята отговорност и понасяше последствията от тях. След ужасната загуба и предателството, той избра пътя на правдата и прославата на Бога и потърси Божието водителство.
Изненадах се колко си приличаме с Давид. И моят живот е труден, но победата идва, когато се доверя на Божието обещание да изкупи и да води живота ми.

Молитва: Святи Боже, помогни ни да не се сравняваме с другите, а да се посветим на общението, което имаме с Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Въпреки недостатъците ми Бог ме обича изобилно.
Прудънс Шофилд (Мейн)

Да се молим за: УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПИ ЗА БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ.

Остави коментар

Live Reply