Отвъд трудностите

Прочит: Притчи 3:5-6

„… защото с вярване ходим, а не с виждане.“
(2 Коринтяни 5:7)

Един следобед приятелката ми Шери се обади, за да ми каже да погледна залеза. Тя описваше колко е красиво небето и как слънцето е обгърнато от розова светлина. Веднага отидох до прозореца, но за жалост, дърветата напълно скриваха гледката. Въпреки това разказът на приятелката ми и опитът ми бяха достатъчни да си представя красотата на залеза.
Колко често се чувствам по същия начин, докато се опитвам да живея праведно. Когато преминавам през изпитания, ми е трудно да видя Божието действие. Вниманието ми е насочено изцяло върху моите нужди и не виждам изходен път. Но думите на Божието слово и предишният ми опит ми помагат да прозра делото на Бога и да почувствам Неговото присъствие дори когато трудностите пречат на гледката ми. Ако си припомняме всички благословения, които сме получили от Бога, ще Му се доверяваме по-лесно.

Молитва: Създателю, помагай ни да не забравяме отговорите и благословенията, които си ни давал, за да се доверяваме на Твоето действие в живота си. Амин.

Мисъл за деня: Дори когато не чувствам Неговото присъствие, Бог действа в живота ми.
Монабет Милирън (Луизиана, САЩ)

Да се молим за: НАЙ-ДОБРИЯ СИ ПРИЯТЕЛ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply