Следвай Исус

Следвай Исус

Прочит: Йоан 21:20-23

 

„Исус му каза: Ако искам той да остане, докато дойда, теб какво те засяга? Ти върви след Мен.“

(Йоан 21:22)

 

Като бях малък, със сестрите ми понякога се карахме. Обикновено беше заради дребни неща или заради дразнещо поведение. Майка ми или баба ми ни казваха: „Всеки да отговаря за себе си“. В училище също ни казваха нещо подобно.

Когато станах християнин, осъзнах за свой ужас, че често се връщам към стария навик, въпреки че се смятам за по-зрял. Дори да не го казвах, както в детските години, в ума си обвинявах тези, които бяха постъпили неправилно и бяха наранили мен и моите близки. Смятах, че като християнин имам правото да ги осъждам.

Тогава прочетох днешния библейски откъс. Припомних си думите на майка ми и баба ми. Това беше призивът на Исус. Сега, когато мислено обвинявам някого, чувам как Спасителят ми казва: „Теб какво те засяга? Ти върви след Мен“.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за мъдростта, която споделяш с нас чрез Своя Син – Исус Христос. Помагай ни да Го следваме и да прославяме Твоето свято име. В Неговото име се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Призован към да следвам Исус.

Чад Радюн (Охайо, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО СМЕ ОСЪДИЛИ.