15 юни 2023

Псалми 33:1-33:12, Битие 13:1-13:18, 2 Петър 2:17-2:22