150 имена

Прочит: Яков 5:13-16

 

„… Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра…“

(Лука 22:32)

 

Преди няколко години, когато се пенсионирах след пасторското си служение, започнах да си съставям списък с хора, за които да се моля. Не можех да си спомня многото имена, затова си помогнах с компютъра. Видях, че доста трябва да добавя, а имаше и такива, за които само можех да благодаря и да ги премахна от списъка. Когато новият списък беше готов, съдържаше 150 имена, но с времето трябваше да се актуализира.

Нося ги винаги със себе си. Когато се събудя през нощта, започвам да се моля за тези, които са в най-голяма нужда. Със списъка в ръка мога да се застъпвам за тези хора през целия ден. Молитвите са другите хора имат силата да премахват моите собствени притеснения. Понякога казвам на някого: „Ти си в молитвения ми списък“. Хората се чувстват по-силни само като знаят, че някой се моли за тях.

На кого могат да са полезни вашите молитви? Помнете, Исус ни казва: „И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.“ (Йоан 14:13).

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че чуваш нашите молитви. Винаги се молим в благословеното име на Твоя Син – Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Свободното време ми дава възможности да се моля за другите.

Джералд Айъл (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПАСТОРИ.