18 януари 2023

18 януари 2023

Библейски текстове: Псалм 40:6-17; Исая 48:12-21; Матей 9:14-17