2,4 часа

Прочит: Лука 6:33-38

 

„… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“

                                                                           (Лука 6:38)

 

Някои хора са предубедени относно десятъка, но когато става дума за десятък, се има предвид нещо повече от пари. Често не сме склонни да отделяме дори време за Бога.

Една десета от деня ни е по-малко от два часа и половина – 2.4 часа, ако трябва да сме точни. Като се замислим за всички ангажименти, с които сме запълнили деня си обаче, ни се струва твърде сложно да отделим за Господа толкова време.

Хубавото е, че няма нужда да отделяме два часа наведнъж. Можем да посветим на Бога повече време през почивните дни, ако имаме желание. Освен това, можем да посвещаваме на Него това време по различни начини – като изучаваме Словото, като се молим за другите, с обаждане по телефона, насърчителен имейл до някого. Можем да нахраним някой гладен човек, както и да посетим болен в дома му. Защо да не направим сладки за съседите или да посъветваме някой млад човек, който няма родители? Какво ни пречи да занесем продукти на семейство в затруднение или да изведем приятел, който се нуждае от разговор, на едно кафе?

Когато това се превърне за нас в навик, ще открием, че една десета част от деня просто не ни стига, за да служим на Бога и на своите ближни.

 

Молитва: Господи, помагай ни да Ти посвещаваме време всеки ден, за да служим на Теб и на ближните си. Амин.

 

Мисъл за деня: Нашето време е ценно пред Бога повече от парите ни.

Рут О’Нийл (Вирджиния)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ПО-ЩЕДРИ ВЪВ ВРЕМЕТО, КОЕТО ОТДЕЛЯМЕ ЗА БОГА И ХОРАТА.

Остави коментар

Live Reply