22 май 2023

Библейски текстове: Псалми 93, Битие 9:8-9:17, Деяния на апостолите 27:39-27:44