23 март 2023

Библейски текстове: Псалми 23, 1 Книга на Царете 15:10-15:21, Ефесяни 4:25-4:32