23 юни 2023

Псалми 116:1-116:2, Псалми 116:12-116:19, Битие 24:1-24:9, Деяния на апостолите 7:35-7:43