28 юни 2023

Псалми 126, Неемия 9:1-9:8, Лука 6:12-6:19