Прочит: Йоан 13:36-14:4

 

„Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.“

                                                                             (Йоан 14:1)

 

Когато завърших училище, бях влюбен в жената, за която исках да се оженя, но явно не е трябвало да се случи така. Бях талкова наранен, че изпитвах гняв дори към Бога. Един ден, докато се разхождах из гората бесен, откърших един клон от близкото дърво и го разбих на парчета в него.

Въпреки разочарованието от Господ, продължих да чета Библията. Един ден дочитах тринадесетата глава от Йоан, където Исус предсказва отричането на Петър. Замислих се за собствения си гняв. Сетих се, че разделението, което съществува в съвременните библии, не е съществувало в оригинала, затова продължих със следващата глава. Внезапно осъзнах, че Исус продължава да отговаря на въпросите на Петър в четиринадесетата глава. Думите от първия стих („Да не се смущава сърцето ви“) бяха насочени директно към него. А и към мен.

Колко утешителни се тези думи! Бог ни обича безкрайно и иска да ни спаси. Той е приготвил място за нас.

 

Молитва: О, Боже, благодарим Ти за светлината на Твоето слово, което ни дава надежда дори когато ни се струва, че всичко около нас се разпада. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори когато сме бесни на Бога, Той ни обича.

Уолтър Пучиата (Аризона)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЧУВСТВАТ, ЧЕ СА РАЗОЧАРОВАЛИ БОГА.

Остави коментар

Live Reply