6 април 2023

Библейски текстове:  Псалми 31:9-31:16, 1 Книга на Царете 16:11-16:13, Филипяни 1:1-1:11