8 март 2023

Библейски текстове: Йоил 2:1-2, 12-17; Псалм 51:1-17; Матей 6:1-6, 16-21