А ние знаем ли какво правим?

Прочит: Лука 6:27-36

 

„Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“

                                                                        (Лука 6:27-28)

 

Когато чуя новина за извършено престъпление, се моля за жертвите и техните семейства. Не е трудно да се молиш за жертвите, но какво да кажем за престъпниците?

В Лука 6:27-28 Исус иска от нас да направим нещо, което противоречи на чисто човешките ни инстинкти. Чувството ни за справедливост почти винаги се надига и търси отмъщение, когато някой е наранен несправедливо. Хората искат справедливост. Това, към което ни призовава Исус, звучи някак невероятно.

Бог е създал всички нас и ни обича. Той иска от нас, които сме християни, също да обичаме всички човеци, а не само тези, които ни правят добро или считаме достойни за уважение.

След унижението и мъките, които Спасителят преживя, на кръста Той каза: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят“ (Лука 23:34).

Ние сме Христови последователи. Нека следваме Неговия пример, като започнем с молитвата.

 

Молитва: Боже на милостта, учи ни да прощаваме на хората, както Ти прощаваш на нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог обича всички хора и иска ние да правим същото.

Джери Хърт (Охайо)

 

Да се молим за: ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply