А такива като него?

Прочит: Матей 7:1-5

 

„Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши.“

                                                                          (Еклисиаст 7:20)

 

В продължение на няколко години работих към едно християнско служение със затворници, като обучавах хора, които да посещават затворите. Освен работата с християни, се срещах и с нехристияни, на които обяснявах какви са проблемите на затворниците.

Веднъж арестуваха един човек от моя роден град, който бе обвинен в ужасни престъпения, част от които – убийството на петнадесет младежи. Месеци наред неговата история изпълваше страниците на вестниците. Хората, които идваха на моите презентации, често оставаха след това и ме питаха за този човек: „Няма какво да се направи за такива като него, нали?“. Те всъщност искаха да кажат, че макар Божията милост да е безгранична, има категории хора, до които тя няма как да достигне. Натъжаваше ме фактът, че такова мнение изразяваха не само невярващи хора, но и много християни.

Често с лекота класифицираме греховете, като забравяме, че всеки човек греши, а за Бога няма големи и малки грехове. Сякаш не можем – а което е по-страшно, не искаме – да повярваме, че Христовата кръв може да изчисти всеки човек от всеки грях. Като спасени хора, получили прошка, трябва да сме готови да споделяме Божията милост с всички.

 

Молитва: Господи, помогни ни да прощаваме, защото Ти си простил на нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос може да прости всеки грях.

Лиза Стакпол (Уисконсин)

 

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА В ЗАТВОРИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply