Ами ако…?

Прочит: Лука 12:25-30

 

„… Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“

                                                                                   (Лука 9:23)

 

Много често се измъчвам с въпроси от типа „Ами ако…?“: „Какво ли щеше да стане, ако бях взел друго решение?“; „Ако стане това, какви ще са последствията?“. Този навик е доста вреден.

Виждам, че Исус не ни казва да живеем с миналото, нито в бъдещето. В настоящия момент миналото и бъдещето сякаш се изплъзват от ръцете ни. Исус ни дава възможност да живеем пълноценно днес, защото тук се срещат нашият живот и вечността. Мисля, че когато ни казва да носим кръста си, Спасителят има предвид да се справяме с настоящата ситуация, независимо каква е тя. Той ни казва да търсим помощта в Него и да Го следваме. Исус Христос е вечен и от вечността Той може да освети целия ни житейски път. Исус може да ни даде яснота и кураж за пътя пред нас, но ние сме тези, които трябва да направят следващата стъпка. След време, когато погледнем назад, ще видим, че Исус е осветявал целия ни път.

 

Молитва: Господи, помагай ни да Ти се доверим, че ще ни водиш по житейския ни път, докато достигнем вечността. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще следвам Исус – стъпка по стъпка.

Марк Андерсън (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НОСЯТ ТОВАРА НА ТРЕВОГАТА И СЪМНЕНИЕТО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply