Аз съм организаторът

Прочит: Исая 6:1-10

 

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“

                                                                                   (Исая 6:8)

 

По време на празника по повод 75-годишнината на нашата компания няколко от присъстващите изразиха разочарованието си, че не е била организирана специална вечеря след това. Дъглас, един от служителите, си замълча, но следващата година ми се обади, за да ми каже, че отново ще празнуваме заедно. Аз се зарадвах и го помолих да предаде поздравленията ми на организаторите. „О – отвърна той, – аз съм организаторът. Знаех, че трябва да се направи нещо, и го направих.“

Често разбираме за някаква нужда и си казваме: „Нещо трябва да се направи“, но не правим нищо. Нашето служение е важно. Бог ни призовава да сме активни и да правим всичко по силите си, за да помагаме на другите в Христовото име.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че ни призоваваш да служим на другите. Помогни ни да разпознаем Твоя призив и да дадем своя отговор на дело. Амин.

 

Мисъл за деня: Готов ли съм да поема инициативата и да служа на Бога днес?

Уилям Финдли (Шотландия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ С МЛАДИ ХОРА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply