„Аз ще дойда!“

Прочит: Матей 28:16-20

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“
(Исая 6:8)

Нашата църква е малка и се намира в красивата област Фингър Лейкс, в близост до Ню Йорк. Всеки ден се любуваме на красивите хълмове и езера – дело на Божията ръка. Това е голямо вдъхновение за нашата мисия – да довеждаме при Христос нови Негови ученици.
Преди известно време поканих няколко човека от църквата, за да ми помогнат в едно от предварително планираните мероприятия. Докато четях графика, чух ентусиазиран глас: „Аз ще дойда!“. Всички се усмихнаха. Погледнах в посоката, от която идваше гласът, и с изненада видях, че първият доброволец беше Елла – едно 11-годишно момиче.
Ставаше дума за събиране за общение, по време на което щеше да се сервира сладолед. Ентусиазмът на Елла ми напомни за призива на Исус да служим с готовност, както и за това, че трябва да станем като децата. Готовността ни да служим на другите показва радостта от това, че познаваме Бога, а това води при Него и други.

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за ентусиазма на младите хора в църквата, които Ти служат. Нека техният пример ни вдъхнови, за да споделяме Твоята любов с хората. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да поканя и други, които заедно с мен да служат на Бога?
Винсент Хауъл (Ню Йорк)

Да се молим за: МЛАДИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply