Бъдете спокойни

Прочит: Изход 14:10-18

„Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.“
(Изход 14:14)

Приятелката ми отиде на рафтинг с още няколко човека, но по време на спускането тя не могла да остане стабилна, паднала от лодката и се озовала във водовъртеж. Инстинктът ѝ подсказвал да започне да плува с всички сили, за да се измъкне, но преди това треньорът я предупредил, че в такива случаи трябва да остане спокойна, докато водата се успокои. В този толкова напрегнат момент тя си спомнила думите на треньора, успокоила се и съвсем скоро се измъкнала от капана.
Това ми напомни за думите на Мойсей към народа при преминаването на Червеното море: „Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни“. Понякога, когато попадна във водовъртежа на живота, откривам, че да запазя спокойствие, е едно от най-трудните неща. Когато израилтяните видяха приближаващите войски на фараона и почувстваха смъртната опасност, Мойсей им каза: „Бъдете спокойни“.
Пред лицето на опасността инстинктът ви подсказва да се борим или да се откажем, но спокойствието в критичните моменти е проява на вярата, че Бог е много по-голям от проблемите и въпреки нашата несигурност остава верен докрай.

Молитва: Боже, във време на несигурност, когато се чувстваме безпомощни, учи ни да Ти се доверяваме. Амин.

Мисъл за деня: Аз вярвам в Бога, затова ще запазя спокойствие в критичните моменти.
Адам Бенсън (Северна Каролина)

Да се молим за: ИНСТРУКТОРИТЕ ПО РАФТИНГ.

Остави коментар

Live Reply