Бъди смел

Прочит: Евреи 4:14-16

 

„… защото чрез Него… имаме свой достъп при Отца, в един Дух.“

                                                                        (Ефесяни 2:18)

 

Стояхме и чакахме в Министерството на здравеопазването в Камерун, Африка, където бяхме мисионери. Голяма табела гласеше, че не можем да се срещнем с министъра без предварителна уговорка, а час можехме да си запишем само в определени дни, но не и в този. Бяхме пътували два дни, за да стигнем до града, а трябваше да се видим с министъра, за да можем да регистрираме своя мисионерски здравен център.

„Остани тук и се моли“ – каза съпругът ми и тръгна смело към отворената врата на секретарския офис. На недобър френски той помоли секретарката да се срещнем с министъра и точно в този момент самият той отвори вратата на кабинета си. „Мога ли да ви помогна?“ – попита министърът и покани съпруга ми вътре. Те разговаряха приятелски, след което получихме нужното разрешение. Понякога просто трябва да се постъпва смело!

Исус за нас е Пътят към небето, затова нека смело пристъпим към Бога. Нямаме нужда от предварителна уговорка. Нека не се притесняваме да представим пред Него всяка своя нужда.

 

Молитва: Исусе, благодарни сме за Твоята жертва, чрез която можем без страх да пристъпим към Бога. Напомняй ни да бъдем благодарни от възможността да общуваме с Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато търсим Бога, Той ни приема с радост.

Марион Търнбул (Англия)

 

Да се молим за: МИСИОНЕРИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply