Бъди в готовност

Прочит: Матей 26:31-46

„Това им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.“
(Матей 26:38)

Когато наближи времето да бъде предаден, Исус напълно осъзнаваше какво Му предстои. Той искаше да се приближи към небесния Си Отец и взе със Себе Си учениците. Като отиде по-напред, за да се моли, Той им заръча да останат там. Те не можеха да Му помогнат по никакъв начин, но можеха поне да са до Него в тези пределни моменти на изпитание.
Спомням си как тренирах в училище. Учеха ни, че дори когато не играем, трябва да сме ентусиазирани и напълно ангажирани с играта. Трябваше да подкрепяме отбора, да внимаваме как се развива мачът и да сме в постоянна готовност да излезем на терена при нужда.
За съжаление, ние често губим интерес, когато не сме на преден план. Забравяме да бъдем на разположение и изоставяме общото Божие дело. Господ иска да сме готови и въодушевени за служение. Част от нашата мисия е да подкрепяме вярното служение на своите ближни и да сме на разположение, когато бъдем призовани да се включим в него.

Молитва: Господи, дори когато не сме ангажирани лично, помагай ни да оставаме ангажирани с Твоето дело. Амин.

Мисъл за деня: Когато Бог ме призове, аз ще бъда в готовност.
Гордън Роуи (Индиана)

Да се молим за: СПОРТИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply