Бащина любов

Прочит: Матей 7:9-12

„Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него.“
(Псалм 103:13)

Обичам баща си. Той е обикновен човек. Не е богат, но винаги е правил всичко по силите си за успеха на своите деца. Въпреки че имахме финансови затруднения, той ми казваше да не се притеснявам за образованието си. Работеше и събираше пари, за да мога да завърша университета успешно.
Грижата на татко за нашето бъдеще прави любовта ми към него още по-силна. Жертвите за нас и обичта, която винаги проявяваше, винаги са ме изумявали.
И въпреки това зная, че имаме небесен Баща, Който ме обича много повече от земния ми баща. Бог показа любовта Си към нас, като изпрати Своя Син да пострада и да умре за греховете на целия свят! Благодарение на Божията любов чрез Исус ние сме спасени и имаме вечен живот. Аз толкова обичам своя баща, а колко повече ме обича Бог! Неговата любов към нас не може да бъде измерена, само преживяна.
Благодаря на Господ за любовта на моя земен баща, но още по-голяма благодарност изпълва сърцето ми, когато си представя Божията неизменна и вечна любов към мен.

Молитва: Отче, благодарим Ти за земните си бащи, които ни показват Твоята любов. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме обича много повече, отколкото мога да си представя.
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: БАЩИТЕ.

Остави коментар

Live Reply