Бент

Прочит: 1 Йоан. 1:5-2:2

 

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“

                                                                                     (1 Йоан. 1:9)

 

Когато бурята премина, отидох да се разходя до реката. Двете години суша, които бяхме преживели, вече бяха преминали и сега се радвах на пълноводието. Откъм левия бряг реката течеше нормално, но отдясно течението се забавяше и водата не се движеше. Бурята беше натрупала там листа, клони и трева, които образуваха своеобразен бент.

Такива вирчета привличат комари, излъчват неприятна миризма и дори могат да се превърнат в източник на зараза, затова трябва да се почистват. 

Грехът е като този бент от мръсотия. Понякога не забелязваме малките неща, в които съгрешаваме, но ако ги оставим да се развиват и натрупват в нас, те ще препречат пътя на живота и свободата. „Обичайните“ грехове – високомерието, алчността, лъжата – са бариера, която пречи на нашите отношения с Бога и с хората. Пълноценният духовен живот може да изтласка греха от сърцето ни и да не му позволи да засегне повече сфери от нашия живот. Грехът трябва да бъде изчистен и има начин да постигнем това – чрез покаяние (вж. Деяния 3:19).

 

Молитва: Небесни отче, открий ни всички наши грехове. Помогни ни да се покаем, за да бъдем в по-близко общение с Теб и да живеем живота си по-пълноценно. Амин.

 

Мисъл за деня: Изобилният живот е достъпен за всеки, който се стреми към него.

Барб Уинтърс (Илинойс)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ СВОИ ПОСТОЯННИ ГРЕХОВЕ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply