Без страх

Прочит: Псалм 112:6-8

„От лош слух няма да се бои; сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа.“
(Псалм 112:7)

Преди известно време докторът ми каза, че имам рядък кожен тумор. Когато чух това, бях поставена пред избор – да се предам на страха или да възложа вярата си на Исус, моя Господ. Когато прочетох днешния стих, успях да се преборя с паниката по-лесно.
Господ ме увери, че не трябва да се страхувам от лошите новини. Като верния човек, описан в Псалм 112, можех да остана твърда и непоколебима, възлагайки всичко в Божите ръце. Да, лошите новини са лоши новини. Семейството ми разчита на мен и се притеснявам за тях. Но аз вярвам в Бога, Който ми е обещал винаги да е моя помощ и никога да не ме остави в беда (Псалм 46).
Всички преминаваме през трудности, но вярата в Бога може да ни спаси от товара на тревогата. Лесно е да изгубим контрол над страха, когато чуем лоши новини, но страхът няма да има контрол нас, ако възложим всичко на Бога.

Молитва: Господи, във време на беда дай ни смелост да се изправим пред предизвикателствата с увереност, че Ти си по-велик от нашите страхове. Амин.

Мисъл за деня: Божията вярност е по-голяма от моите проблеми.
Исмалалем Волдегоргис (Канада)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ РЯДКО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Остави коментар

Live Reply