Без сянка от промяна

Прочит: Евреи 6:12-20

 

„Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“

                                                                                 (Яков 1:17)

 

Жена ми Холи реши да изненада нашата дъщеря Джеси след обяда в детската градина. Холи предложила децата да играят на счупен телефон. Първият в редицата подшушва нещо в ухото на втория, той повтаря същото на следващия и в повечето случаи последният е разбрал нещо съвсем различно.

Джеси започнала с изречението „Бог е винаги същият“. След като няколко деца си подшушнали, каквото са чули, последното казало: „Бог е винаги същият“. Никой не чул нещо различно.

Яков 1:17 ни казва, че у Бога няма никакво изменение. В Числа 23:19 също се говори за Неговата вярност: „Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае; Той каза и няма ли да извърши? Той говорѝ и няма ли да го приведе в действие?“. Можем да вярваме и да уповаваме на Бога. Преди много векове Той обеща Месия и това обещание се изпълни в Исусовото дело на тази земя, в смъртта и възкресението Му. Колко прекрасно е това вечно и спасително обещание!

 

Молитва: Боже, в този толкова бързо променящ се свят ни напомняй, че си верен и обещанията Ти никога не отпадат. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог винаги е верен.

Лари Крокет (Тенеси)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ СЪМНЯВА В БОГА.

 

 

Остави коментар

Live Reply