Безкрайна любов

Прочит: Римляни 8:31-39

„В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха…“
(1 Йоан. 4:17-18)

Когато бях дете, родителите ми не ходеха редовно на църква. Първите проповеди слушах по радиото, а там се говореше предимно за Божието наказание. Започнах да ходя на църква на 12 години и с облекчение разбрах, че истинските проповеди са съвсем различни. От амвона слушах предимно за Божията любов към нас и нашата любов към ближните. И все пак дълбоко в себе си се питах дали това не изопачава библейското послание.
Тогава дойде денят, в който прочетох днешния цитиран стих. С радост осъзнах, че Бог не иска да живеем в страх от наказание. Любов, основана на страха, не е истинска, тя е незряла. Посланието на любовта, което чух в църквата, беше правилно.
Сега съм пастор и постоянно призовавам своите слушатели да не се страхуват от Божието осъждение или от хора, които ни съдят само защото вярванията и практиките ни са различни от техните. Посланието на апостол Павел към римляните гласи: „Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?“ (Римляни 8:34). Ние следваме Христос и трябва да сме уверени, че нищо не може да ни отлъчи от Божията любов (вж. Римляни 8:38-39). Да благодарим на Бога!

Молитва: Велики Боже, освободи ни от страха и ни помогни да прегърнем истината, че чрез смъртта и възкресението на Исус Христос ние сме милостиво оправдани. Амин.

Мисъл за деня: Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов.
Майкъл Макдоналд (Северна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ БОЖИЕТО ОСЪЖДЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply