Безкрайна милост

Прочит: Битие 15:1-7

 

„… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“

(Филипяни 1:6)

 

Аврам дълго време беше бездетен, след като Бог му обеща да го направи голям народ. През това време той преживя моменти на страх в Египет, където трябваше да излъже за жена си, за да се спасят от опасност. По-късно се появиха разпри между Аврамовите и Лотовите говедари. Дойде и следващо изпитание – той трябваше да воюва срещу няколко царе. А обещаният син още не идваше.

Аврам вероятно вече си мислеше, че не заслужава Божието обещание и че никога няма да го получи. Но тогава Господ му се яви и му каза да излезе и да погледне към звездното небе. Мисля, че това беше призив той да погледне отвъд ограниченията на човешкото към Божието величие. Под звездното небе Аврам получи потвърждение на Божието обещание. Никакви проблеми и препятствия не можеха да попречат на неговото изпълнение. Аврам щеше да преживее Божията милост в живота си.

Трудностите и изпитанията не могат да ограничат Божията сила, която действа в нашия живот. Неговата милост се подновява всеки ден.

 

Молитва: Благодарим Ти, любящи Боже, че милостта Ти към нас е безкрайна. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията милост е безкрайна.

Рет Уилсън (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ВЯРА В БОЖИТЕ ОБЕЩАНИЯ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply