Безкрайна милост

Прочит: Матей 11:28-30

 

„Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“

                                                                                    (Лука 12:6)

 

Зрението на съпруга ми съвсем отслабна с възрастта и грижите ми към него ставаха все повече. Чувствах се незабелязана и недооценена. Разбирах, че всички бяха загрижени за него заради положението му, но един ден осъзнах, че съм станала някаква прибавка към него, вместо пълноценна личност.

В този ден не помолих Бог да ми помогне, но докато заспивах вечерта, си помислих: Исус ме оценява, както никой човек не може да ме оцени. Той ме познава и ме обича. Цял живот ме бяха учили на това, но едва сега го разбрах истински. Беше толкова успокоителна мисъл! Почувствах се отново силна, точно от това имах нужда!

Когато погледна назад, се изумявам на случаите, в които Бог ме е лекувал емоционално и ми е възвръщал чувството за сигурност и вяра в себе си. Той винаги е знаел моите нужди и ми е отговарял още преди да съм Го помолила.

Господ е милостив към нас и ние също трябва да показваме милост към хората. Нека разчитаме на Божия Дух, за да ни води и напътства във всичко, което казваме и вършим.

 

Молитва: Господи, помагай ни да чувстваме Твоята милост всеки ден. Направи ни чувствителни към нуждите на хората, независимо дали са изказани или премълчани. Амин.

 

Мисъл за деня: Цялата доброта, която даваме или получаваме, е израз на Божията велика милост.

Маргарет Елизабет Грегъри (Англия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НЯКОГО.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply