Безмълвни

Прочит: Филипяни 4:4-7

 

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“

                                                                            (Римляни 8:26)

 

В ерата на комуникациите – социални мрежи, телефони, камери, блогове – рядко оставаме безмълвни. Сякаш най-безмълвни оставаме, когато се изправяме пред най-тежките моменти от живота си. Тогава не знаем какво да кажем, с какви думи да се помолим и какво точно да поискаме от Бога. Как да Му споделим най-дълбоките копнежи на сърцето си, когато не намираме думи?

В разговорите си с хората се налага да бъдем ясни и точни. За радост, когато общуваме с Бога, Той не очаква това от нас. Господ знае, че често обстоятелствата ни стресират, затова ни е дал Утешител – Святият Дух, Който ходатайства за нас.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че разбираш нашето безмълвие, тихите моменти в живота ни, нашите сълзи. Благодарим Ти, че знаеш от какво се нуждаем още преди да сме го поискали. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Святият Дух ни помага да се молим.

Латоя Морис (Вирджиния)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ МОЛЯТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply