Безусловна любов

Прочит: Псалм 103:1-12

„Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.“
(1 Йоан 4:19)

Бях готова да си лягам, когато Кери, двегодишната ми внучка, нахлу в стаята. Тя се прибираше от разходка край езерото с другата си баба. Скочи в скута ми и започнахме да се прегръщаме и целуваме. Само след миг тя тихо се беше сгушила в мен. Аз ѝ казах колко много я обичам.
Когато видя това, дъщеря ми каза: „Мамо, тя е мръсна! Как ѝ позволяваш да ляга в тебе?“. Трябваше да призная, че от нея се носеше миризма на прах, кучета, риба, храна и езеро, но това някак си не ме тревожеше. Нямаше нужда да се измие, за да я обичам. Нямаше нужда да бъде перфектна. Всъщност каквото и да направеше, нямаше да я обичам по-малко. Бих сторила всичко за нея. Любовта, която изпитвах в онзи момент, беше огромна.
Думата „мръсен“ ми напомни Исая 64:6: „всички станахме като човек нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха“. Замислих се върху този стих и Бог ми даде ново разбиране. Безрезервната любов, която изпитвах към своята внучка, приличаше на безрезервната любов, която изпитва небесният ни Баща към нас. И аз като Кери отивам при Него несъвършена, но и аз като нея намирам любов.

Молитва: Боже, давай ни по-дълбоко разбиране на Твоята безусловна любов и ни помагай да показваме любов към хората. Амин.

Мисъл за деня: На кого мога да покажа Божията безусловна любов днес?
Марша Хауърд (Тексас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ЧУВСТВАТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

Остави коментар

Live Reply