Благата вест

Прочит: Лука 2:8-20

„И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце.“
(Лука 2:17)

Преди много време, преди интернет и видеоразговорите, работех в пощата на моя роден град. Няколко години носех рождествени телеграми на семействата, в които съпрузите и синовете отсъстваха от дома. Когато получеха телеграма, те обикновено казваха: „Почакайте, не може да Ви изпратим просто така, без да споделим с Вас празника“. Тогава ми даваха ябълка, портокал или сладкиш.
Тогава Рождество Христово беше личен семеен празник. След богослужението семействата се събираха в домовете си и празнуваха. Но този празник не е личен. Вестта за раждането на Спасителя е за всички хора по целия свят.
Исус е най-голямата ни надежда. В Него има надежда, която хората от различни националности и религиозни убеждения разбират и уважават. В Него има надежда, която привдига семействата, преживели трагедия, за да се сближат повече от преди. В Исус имаме надеждата, че имаме нов живот въпреки миналите грешки и съжалението, защото сме примирени с Бога. Ето защо не бива да се притесняваме да носим добрата вест на Рождеството на всеки, когото срещаме, през цялата предстояща година.

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за радостта на Христовото Рождество. Помогни ни да я споделим с другите хора. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да споделя Благата вест днес?
Ханс Ваксбай (Финландия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ДАЛЕЧ ОТ ДОМА ЗА ПРАЗНИКА.

Остави коментар

Live Reply