Благодари

Прочит: Псалм 103:1-5

„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“
(1 Солунци 5:18)

По време на рутинен преглед при кардиолог открих, че макар да се чувствам добре, здравословното ми състояние не е толкова добро, колкото ми се иска. Лекарят се зачуди, че съм преминал успешно през толкова застрашаващи ситуации, но след прегледа самият аз започнах да се страхувам.
Когато се замислих повече за здравето си на следващия ден, реших да благодаря на Бога за доброто, което ще донесе в живота ми това изпитание. Благодарих за това време, в което мога да си припомня своята преходност и колко важно е да живея според Божията воля (вж. Псалм 90:12). Освен това бях благодарен, че по време на прегледа разбрах за още един проблем, който щеше да застраши сериозно здравето ми, ако не му бях обърнал внимание.
Лесно ми е да благодаря на Бога, когато се чувствам добре, и е трудно, когато съм изплашен. Но можем да намерим поводи за благодарност във всяка ситуация. Нека се доверим на Божието обещание, че ще обърне в нещо добро дори моментите на страх. Както пише апостол Павел: „знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение“ (Римляни 8:28).

Молитва: Помагай ни, Господи, да вярваме, че всичко съдейства за наше добро, дори трудностите. Амин.

Мисъл за деня: Ще благодаря на Бога във всяка ситуация.
Ричард Кио (Калифорния)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА СЪРДЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

Остави коментар

Live Reply