Благодарно сърце

Прочит: Изход 16:1-15

„Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш това, което ми се е паднало.“
(Псалм 16:5)

Моят приятел работеше нощна смяна, но заради здравословни и други проблеми в семейството си той се нуждаеше от дневна работа. Когато му предложих да се моли Бог да му намери нова работа, той ми каза: „Не искам да Му досаждам“. Приятелят ми си мислеше, че Бог не се интересува от неговите нужди. За щастие, Той не гледа на нас и нуждите ни с досада. Напротив, Господ иска да общува с всеки от нас и е готов да чуе всички наши грижи и проблеми.
Докато четях днешния текст за израилтяните и тяхното постоянно оплакване в пустинята, забелязах, че Бог им осигурява всичко необходимо, въпреки че те са неблагодарни. Представете си колко по-благословени ще бъдем, ако отидем при Него с благодарни сърца.
Бог се грижи за всяка наша нужда, дори за тези, които ни се струват незначителни. Нашият Творец иска да бъде част от нашия живот. Нека не забравяме, че Бог е по-велик от всичките ни грижи и проблеми, и да пристъпваме към Него с благодарни сърца.

Молитва: Боже, помогни ни да поверим всичките си притеснения на Теб, независимо колко са сериозни. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще споделя с Бога дори най-незначителните си проблеми.
Тами Тийтър (Тенеси)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТЪРСИ РАБОТА.

Остави коментар

Live Reply