Благодарност

Прочит: Лука 17:11-19

 

„Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!“

(2 Коринтяни 9:15)

 

Никога не си бях създавал навик да благодаря за храната, когато сядам на масата. Дори съм си мислел, че щом печеля пари, за да си купувам храна, не е нужно да благодаря за нея. Но след няколко финансови кризи и здравословни проблеми, които преживях, започнах да изпитвам истинска благодарност за всичко, което имам. Сега със съпругата ми се молим преди всяко хранене, като благодарим за многото начини, по които Бог ни благославя.

Един ден обядвахме в ресторант и докато се приготвяхме да си тръгнем, усетих нечия ръка на рамото си. Обърнах се и видях усмихнат господин, който ми каза: „Толкова се радвам да видя, че някой благодари на Бога за храната. Днес повечето хора приемат всичко за даденост“.

Дори малките жестове на благодарност могат да имат голям ефект. Струва си да използваме всяка възможност да благодарим на Бога и да дадем с това пример на другите.

 

Молитва: Господи, нека никога не забравяме, че Ти си Изворът на всяко благословение. Молим се, както ни научи Исус: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Благодарността към Бога не е загуба на време, а наша длъжност.

Марк Картър (Тексас)

 

Да се молим за: СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЕСТОРАНТИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply