Благодаря на Бога

Прочит: Римляни 7:14-25

„Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ.“
(Римляни 7:25)

Когато дъщеря ми поиска да ѝ направя ябълков пай, подбрах три прекрасно изглеждащи ябълки, но когато ги обелих и разрязах, видях, че отвътре са напълно изгнили.
Понякога се чувствам точно така – добре изглеждаща на външен вид, но отвътре – бедствие. Въпреки всичките ми усилия да съм отлична съпруга и търпелива майка, думите на апостол Павел са абсолютно верни: „Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, него върша“ (Римляни 7:19). От десетилетия съм християнка и се наслаждавам на Божието слово. Признавам, че Божите пътища са много по-добри от моите. Въпреки това често смятам, че най-доброто е това, което искам в момента, и че заслужавам именно това.
Питам се възможно ли е да спечеля тази вътрешна борба. Библията ни учи, че докато сме живи, ще се борим с греха. Но апостол Павел пише: „Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ“ (Римляни 7:25). Исус винаги води битката заедно с мен. Каквито и да са изкушенията по пътя, зная, че винаги мога да Го помоля за помощ и да последвам Неговия пример. Той обещава да ни избавя и можем да разчитаме на това!

Молитва: Боже, помагай ни да пазим сърцата си от злото. Благодарим Ти, че ни избавяш чрез Исус Христос, Който ни помага в нашите ежедневни битки. Амин.

Мисъл за деня: Грехът се разраства, но Божията милост побеждава всеки грях.
Марсела Нуаносайк (Обединеното кралство)

Да се молим за: ПЕКАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply