Благославяй, не кълни

Прочит: Лука 6:27-38

 

„Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.“

                                                                              (Римляни 12:14)

 

Понякога изглежда, сякаш всеки ден срещаме някой „труден“ човек – било то колега, съсед или роднина. Опитваме се да ги избягваме, оплакваме се от тях или се изправяме срещу тези, които ни нараняват. Губим ужасно много време в конфликти, които в крайна сметка ограбват радостта и енергията ни.

Исус казва: „В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). В Христос имаме мир. Когато имаме работа с „труден“ човек, нека си припомняме, че не бива да подражаваме на злото, а на доброто (3 Йоан. 1:11). Колкото и трудно да ни се струва, трябва да благославяме хората, за да ни благославя Бог. Вместо да се хващаме във всичко, което ни дразни, можем да открием поне едно добро нещо в човека срещу нас. Може би той е изпълнителен в своята работа, може да е добър музикант или любящ родител. Вместо да говорим лоши неща да хората или да спорим, можем да се молим за тях.

Ние засенчваме Божията светлина, когато позволяваме на гнева и безчувствеността да владеят над нас. Когато потърсим доброто и се обърнем към Бога в молитва, Неговата любов ще сияе в нашия живот.

 

Молитва: Господи, помагай ни да благославяме хората, които ни е трудно да обичаме. Учи ни да се молим за тях. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся Божия образ във всеки човек, когото срещна.

Даниел Ланг (Мериленд)

 

Да се молим за: СВОИТЕ КОЛЕГИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply