Благословени всеки ден

Прочит: Числа 6:22-27

„Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.“
(Колосяни 3:2-3)

Докато се борех с последствията от лечението на рака, често броях дните: още само 25 дни лъчетерапия… още само два дни химиотерапия. През цялото това време семейството ни беше благословено с множество прекрасни картички, вкусни подаръци и молитви от приятелите и хората от църквата. За съжаление, често не успявах да ги видя като подаръци от Бога. Чувствах, че мога да се нарека истински благословен само когато се преборя напълно с болестта. Сега разбирам, че докато съм насочвал взора си към бъдещето, не съм оценявал благословенията на деня.
Като християни, ние знаем, че животът ни е „скрит в Бога“. Той не винаги е прекрасен, но когато дойде Исус, ще поднови всичко и ще изтрие всяка сълза от очите ни. Бог ни обещава, че един славен ден ще видим ясно това, което не можем да разберем сега. В допълнение на тази надежда днешният стих ни напомня, че сме „умрели“. Бог вече ни е възкресил за нов живот с Христос и всеки ден можем да преживяваме Неговите благословения. Ние, християните, имаме не само надежда за едно бъдеще, което да очакваме, но и обещание за нов и изобилен живот днес (вж. Йоан 10:10).

Молитва: Велики Боже, напомняй ни за благословенията, които имаме днес, и ни давай сила с надеждата в Твоето обещание за бъдещето. Амин.

Мисъл за деня: Вместо да се притеснявам за бъдещето, ще възхвалявам Бога за днешните благословения.
Джофри Снук (Канзас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК.

Остави коментар

Live Reply