Благословението на прошката

Прочит: Псалм 103:8-14

„… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“
(Филипяни 3:13-14)

Случи се отново! Не успях да се сетя за името на моя приятелка, която познавах от години. Съвсем ми изчезна от главата. Когато по-късно се сетих, си казах, че това е още един знак, че остарявам.
Замислих се колко ужасно понякога може да е забравянето. Но има нещо, което се радвам, че е забравено – моите грехове, които Бог е простил. Както е казано в Йеремия 31:34: „защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече“. Много съм благодарна за тази Божия милост.
Започнах да благодаря на Бога, че ми прощава греховете и че помага и на мен да забравя, когато съм простила на тези, които са ме наранили. Като апостол Павел, и аз се стремя да забравям всичко, което е назад, включително собствените си грешки. Така мога да гледам с надежда в бъдещето.
Чувала съм да казват: „Простил съм, но не мога да забравя“. Да, при хората е така, но нека прославим Бога за това, че когато ни е простил, не се връща към нашите грехове.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че прощаваш и не помниш повече греховете, които сме признали пред Тебе. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог прощава и не си припомня греховете ни.
Ребека Сийтън (Тенеси, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ЗАГУБА НА ПАМЕТ.

Остави коментар

Live Reply